Gonty drewniane

OFERUJEMY CZYSZCZENIE GONTÓW DREWNIANYCH :

Czyszczenie gontów z glonów, mchów, narośli organicznych i pozostałości zabrudzeń powykonawczych oraz naturalnego z czasem zabrudzenia wskutek wieloletniego oddziaływania zmiennych warunków atmosferycznych na powierzchnie pokrycia dachowego gontem drewnianym itp.

Uzyskujemy i przywracamy naturalny kolor .

Gont zostaje zabezpieczony przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych i szkodliwymi naroślami organiczno-biologicznymi, na następne lata jego użytkowania.

Zapraszamy do naszej galerii z realizacji